داربست مدولار مثلثی (امگا)

اين نوع داربست از فريمهاي مثلثي تشكيل شده اند كه به صورت نر و ماده به يكديگر متصل مي‌شوند و در كفراژبندي دال يا تير و همچنين پلها به كار مي‌روند. فريم اين نوع داربست در سه تيپ 5/0 و75/0 و 1 متري توليد مي‌شوندكه با قرار دادن سرجكهاي قابل رگلاژ در قسمت بالاي اين داربستها براي هر ارتفاعي قابل تنظيم مي‌‌باشند. عرض فريم‌هاي داربستي مثلثي 120 سانتي‌متر مي‌باشد كه مي‌تواند داراي مقاطع افقي مثلثي يا مربعي باشد.


مزاياي استفاده از داربستهاي مثلثي به شرح ذيل است

1- سهولت و سرعت در باز و بسته شدن و عدم نياز به آچار جهت بستن اتصالات

2- باربري بسيار زياددر كفراژ بندي دالهاي بتني به لحاظ داشتن عضوهاي مورب ثابت

3- عدم نياز به كارگر ماهر داربست بندي و مونتاژ قطعات توسط كارگر ساده 

محاسبات داربست مثلثي

اگر يك داربست مثلثي با مقطع مربع كه طول هر ضلع آن 120 سانتيمتر باشد و ارتفاع حداقل يعني 1 متر را در نظر بگيريم با توجه به اينكه قطر لوله‌هاي عمودي اين فريم‌ها 50 ميليمتر و ضخامت آن 5/2 ميليمتر است