نبشی پانچ شده و فیلر

اين قطعات نيز همانند كنجهاي بيروني جهت اتصال دو قالب عمود بر هم به كار مي‌روند كه در اين حالت سطح خارجي بتن به صورت تيز خواهد بود. بيشترين كاربرد نبشي‌هاي پانچ شده اتصال قالبهاي آويز به قالبهاي كف پوتر در قالب بندي تيرهاي بتني مي‌باشد.

فيلرها داراي مقاطع مختلف مي‌باشند و در سيستم قالب بندي كاربردهاي مختلفي دارند

1- براي پوشش دادن فواصلي كه استفاده از قالب‌هاي مدولار استاندارد امكان‌پذير نمي‌باشد.

2- در فضاهاي محدود قالب بندي كه امكان باز شدن قالبها وجود ندارد استفاده از فيلتر ضروري مي‌باشد.

3- در مواردي كه امكان جابجايي كل سيستم قالب بندي با جرثقيل امكان پذير است با قراردادن فيلر بين پانلهاي بزرگ مي‌توان به راحتي پانلهاي يكپارچه و بزرگ را از يكديگر و از سطح بتن جدا نمود.