مهره خروسکی

از اين قطعه جهت اتصال واشر به پشت بند استفاده مي‌گردد.