معرفی شرکت

شرکت کارگزاری حافظان آرامش مانا

لازم به ذکر است شرکت کارگزاری حافظان آرامش مانا در تاریخ 27  اسفند 1394 به صورت شرکت سهامی خاص با شماره ثبت 480662
و شناسه ملی 14005291710 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید .
موضوع فعالیت شرکت کارگزاری رسمی بیمه حافظان آرامش مانا طبق ماده 2 اساسنامه شرکت عبارت است از:
انجام امور دلالی رسمی بیمه و مشاور بیمه ای بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی جهموری اسلامی ایران و بیمه گری و آئین نامه های
مصوب شورایعالی بیمه ،  دستور العمل های صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات موضوعه دیگر.

پیرو تصمیم گیری استراتژیک سهامداران تاسیس شرکت کارگزاری رسمی بیمه  حافظان آرامش مانا در سال 1394
با هدف تجمیع فعالیت های بیمه ای گروه انجام گرفت
تا  بستر مناسب برای انجام کار تخصصی و کارشناسی و خدمات بیمه ای مطلوب در شرکت کارگزاری فراهم شود و فلسفه وجودی آن:

در چارچوب اهداف سهامداران میباشد.

با توجه به قوانین بیمه مرکزی ج.ا.ا مبنی برچگونگی شروع فعالیت شرکت های کارگزاری ، این کارگزاری نیز در ابتدا به صورت حقیقی
و سپس با تبدیل آن به شخص حقوقی از آبان ماه94 فعالیت خود را آغاز نمود.

شرایط عمومی محیط کسب وکار:

در صنعت بیمه : صنعت بیمه در ایران که فعالان آن را

تشکیل می دهند در دهه اخیر از دولتی به سمت خصوصی سازی پیش رفته است
و دوران گذار خود را از بازار انحصار چند جانبه به سمت بازار رقابتی طی می نماید.
بالا نبودن تقاضای داوطلبانه جهت خرید بیمه نامه (ضریب نفوذ پائین بیمه ای) ، موسسات مالی را برآن داشته تا با تأسیس شرکتهای بیمه گر
و یا ایجاد شبکه فروش انحصاری خود علاوه بر استفاده از خدمات بیمه ای آن عواید حاصل از این فعالیتها را به درامد خود اضافه نمایند.
بر این اساس از جمله چالش ها و عوامل استراتژیک موجود در صنعت بیمه می توان به:

اشاره نمود.

سیاست های اجرایی شرکت

توسعه کمی و کیفی فعالیت شرکت بعنوان عضوی از واحد بیمه ای گروه از طریق:

-ارائه خدمات مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی و نشست های تخصصی برای گروه.

-تعامل با بیمه گران برای تعیین برنامه های اجرایی صنعت بیمه کشور با ملاحظه منافع درون گروهی.

– بررسی و نیاز سنجی پوشش های مورد نظر شرکت های گروه و ارائه پیشنهاد برای آنها.

-کارشناسی بیمه نامه های موجود شرکت های گروه و تکمیل و رفع نواقص احتمالی آن.

-تمدید و دریافت بیمه نامه های مورد نیاز گروه با نرخ و شرایط مطلوب.

-برگزاری جلسات دوره ای با بیمه گزاران و بیمه گران برای بهینه سازی خدمات بعد از صدور بیمه نامه ها.

-هماهنگی در ارائه خدمات بیمه ای مناسب و شایسته بیمه گزاران توسط بیمه گران.

-همکاری و همراهی در تنظیم و آماده سازی مستندات و مدارک توسط بیمه گزاران در زمان وقوع خسارات.

– پیگیری وصول خسارات از بیمه گران ذیربط.

ارکان جهت ساز:

مأموریت: بهره گیری از توانمندی بیمه گران و تکیه بر قابلیت های خویش و شبکه فروش نسبت به انجام مشاور بیمه ای
و ارائه مناسب ترین پوشش ها با بهترین نرخ و شرایط و خدمات پس از آن به گروه بانک ایران زمین و سایر مشتریان اقدام نمائیم.

چشم انداز: جذب پرتفوی کامل گروه بانک ایران زمین به همراه فروش بیمه نامه در خارج از گروه.

مزیتهای رقابتی: قدرت چانه زنی و کسب امتیاز از بیمه گران.

ارزش ها:

ارزشهای سازمانی                                             ارزشهای اخلاقی

پاسخگویی                                                               صداقت

تعهد و مسئولیت پذیری                                              احترام

توجه به رضایت کلیه ذینفعان

1
میلیون
بیمه گذار
70
هزار
بیمه عمر و سرمایه گذاری
0
هزار
بیمه اتومبیل
0
میلیون
بیمه آتش سوزی

سهامداران شرکت

عمده سهام شرکت بیمه حافظان آرامش مانا متعلق به تامین آتیه سرزمین ایرانیان بوده و الباقی سهام متعلق است به  شرکت توسعه تجارت داتام ، شرکت سیاحت فردوس برین ، شرکت توسعه ابنیه حافظ و شرکت فراز پلیمر فردوس می باشند که هر یک در مجموعه صنعت و تجارت از موقعیت ویژه ای برخورداند.

برخی از بیمه گذاران

علاوه بر سهامداران شرکت میتوان به بانک ایران زمین ، توسعه ابنیه حافظ ، جهان ارقام پارس ، سابین تجارت اریا، همگرا رایانه ، توسعه صنعتی آرین ، توسعه مدیریت آرین، توسعه اقتصادی آرین ، لیزینگ ایران زمین ، سیمان غرب پارس ، آتیه نیک امین سبز ، پدیسار انفورماتیک ، کارگزاری حافط ، سرمایه گذاری هدف حافظ ، ارتباطات فرزانگان پارس ، مرکز نوآوری ایران زمین ، سرمایه گذاری ایران، فراساحل ، سهیل سرو پرشیا ، فراز پلیمر فردوس ، سامه تکسا ایرانیان ، انرزی گستر جم، سرمایه گذاری نیرو ، افشره ساز فردوس ، آرین پاژ ، گروه اقتصادی سابین ، …. اشاره نمود که خوشبختانه رضایتمندی آنها سرمایه و افتخار این شرکت محسوب میگردد.